Realizované projekty

Automatizace nás živí již pěknou řádku let. Nahlédněte do řešení projektů, které jsme realizovali pro naše zákazníky.

Vybrané reference

Robotizace výroby

Dokončovací linka s robotem

Automobilový průmysl

Pro společnost vyrábějící plastové výrobky jsme realizovali zakázku na kompletní dokončovací linku se systémem pro výměnu nástrojů podle typu výrobku.

Výrobní linka vytáhne pomocí lineárního manipulátoru výrobek z vyfukovacího lisu a založí jej do orážecí stanice s hydraulickým pohonem, která automaticky ostřihne přetoky. Hotový díl poté odebere průmyslový robot, který se postará o odložení dílu na skluzy.

Odpadní materiál je pomocí dopravníkového systému s detektorem kovů přemístěn do drtiče, díky kterému se materiál dostane zpět do výroby. Součástí dodávky byla také implementace komunikace s vyfukovacím lisem, který je součástí předchozí části výrobního procesu.

Robotická pracoviště

Laminační linka

Plastikářský průmysl

Realizovali jsme kompletní dodávku elektro vybavení a softwaru jedinečné laminační linky, která konkurenční linky překonává jak v rychlosti, tak i v kvalitě.

Vzhledem k vysokým nárokům je linka osazena velkým počtem výkonových prvků s precizní regulací a systémem pohonných válců se vzájemnou synchronizací a kontrolou tahu

Při návrhu řešení jsme kladli důraz na provozní spolehlivost celé výrobní linky a na rychlou diagnostiku případných problémů. Použili jsme proto ty nejlepší komponenty na trhu – řídicí systém Siemens S7-1500, safety systém SICK, frekvenční měniče Yaskawa, přípojnicový systém Wöhner a vodní chlazení Rittal.

Robotická pracoviště

Univerzální robotický paletizér

Potravinářský průmysl

Téměř každá výrobní společnost v rámci svých pracovních postupů řeší, jak co nejefektivněji manipulovat s materiály, polotovary a hotovými výrobky. To nás inspirovalo ke zkonstruování univerzálního robotického modulárního paletizéru, který se hodí téměř do každé výroby.

Paletizér je možné snadno přemístit a díky modulární konstrukci přizpůsobit takřka jakékoliv aplikaci. Na dotykové obrazovce lze jednoduše uživatelsky nastavovat paletizační schémata a přepínat mezi nimi podle aktuálního výrobku, pro který je právě používán. O bezpečnost obsluhy se stará spolehlivý bezpečnostní systém s laserovými skenery.

Robotický paletizér dodáváme v konfiguraci pro jedno , nebo pro dvě paletizační místa s kontinuálním provozem bez nutnosti zastavení při výměně palety.

Strojové vidění reference

Kamerová kontrola 2D kódů na obalech výrobků

Potravinářský průmysl

Na výrobní lince pro výrobu kelímků používaných v potravinářském průmyslu jsme implementovali kamerové čtečky 2D kódů na obalech výrobků.

Kamerová kontrola s vysokou rychlostí (0,05 s na jeden výrobek) zamezuje záměně obalů výrobků u jednotlivých produktů.

Celou realizaci jsme prováděli s ohledem na prostředí, ve kterém jsou stanoveny nadstandardní požadavky na čistotu.

Robotická pracoviště

Jednoúčelový stroj pro obrábění

Plastikářský průmysl

K výrobní lince v plastikářské výrobě jsme dodávali jednoúčelový obráběcí stroj, který do připraveného výrobku vysoustruží přesné montážní otvory.

Kromě dodržení extrémně krátkého dodacího termínu byly pro nás výzvou i vysoké nároky na bezpečnost obsluhy. Při realizaci jsme se proto zaměřili na využití ochranných krytů ze speciálních materiálů v kombinaci se zámky krytů s RFID čipem (Euchner).

Robotická pracoviště

Robotická obsluha CNC stroje

Strojní průmysl

Zautomatizovali jsme obsluhu CNC soustruhu ve výrobě kovových dílů do automobilového průmyslu.

Kolaborativní robot UR samostatně otevírá kryt zařízení, automaticky nabírá polotovary z gravitačního zásobníku a zakládá je do vřetena obráběcího stroje.

Bezpečnost obsluhy je zajištěna pomocí bezpečnostního skeneru SICK, který v případě zaznamenání přítomnosti osoby robota zpomalí na bezpečnou rychlost.

Robotická pracoviště

Výměna řídicího systému stroje

Plastikářský průmysl

V plastikářské výrobě jsme navrhli a realizovali kompletní elektro řízení automatické výměny taveninového filtru umístěného ve výrobní lince za extrudérem.

Vzhledem k výrobě recyklátu není interval výměny pravidelný. Díky novému způsobu řízení nyní dokáže systém za pomocí senzorů snadno rozpoznat vhodný okamžik pro výměnu filtru a provést ji zcela automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy.

Sběr výrobních dat

Propojení výrobní linky s informačním systémem

Chemický průmysl

Výrobní zařízení jsme osadili čidly pro sběr výrobních dat a PLC řídicím systémem. Díky tomu výrobní zařízení oboustranně komunikují s firemním informačním systémem. Do zařízení se přímo z informačního systému načítají výrobní receptury. Výrobní data se následně ukládají do stavu zakázky a současně se archivují. K údajům o aktuálním stavu výroby tak mají přístup vedoucí výroby, manažeři i obchodníci.

Robotická pracoviště

Kamerová kontrola výroby

Textilní průmysl

Do textilní výroby respirátorů jsme implementovali kontrolní kamerový systém, který výrazně zvyšuje efektivitu výroby.

Průmyslové kamery Cognex měří v průběhu výroby základní rozměry respirátorů, na jejichž základě pomocí servo pohonů jemně dolaďují výrobní parametry. Výrobky díky tomu splňují přísná rozměrová kritéria a správně pasují na obličej.

Implementací systému došlo k výraznému zvýšení produktivity práce a zlepšení kvality výrobků.

Zrealizujeme společně i váš projekt?